Hockey in Zuid-Afrika
Stichting 1001 Sticks logo

Er zorg voor dragen dat hockey mogelijk is over de hele wereld.

Vooral voor kinderen met een lager inkomen.

Happy hockey oranje stempel

''Er zorg voor dragen dat hockey over de hele wereld mogelijk is. Vooral voor jeugd met een lager inkomen.''

Wat een mooi doel, hé? Vinden wij ook! Stichting 1001 Sticks zet zich in om de kinderen in ontwikkelingslanden te faciliteren met hockey door sticks en materiaal te doneren. Dit gaat altijd gepaard met een clinic om het enthousiasme aan te wakkeren voor de sport. 
Zuid Afrika met Kaapstad

Augustus 2022, Cape Town, South Africa 📍🇿🇦

Stichting 1001 Sticks is begonnen in 2022! Lees hieronder meer over de Stichting en Happy Hockey.

Happy Hockey & 1001 Sticks

Sporten is super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er dagelijks en veilig gesport kan worden.


Happy Hockey is daarom hoofdpartner van Stichting 1001 Sticks. Stichting 1001 Sticks heeft als doel hockey mogelijk maken voor kansarme jeugd in Zuid-Afrika. Dit doen zij door hockey-activatieprojecten te organiseren en steunen in combinatie met de Zuid-Afrikaanse hockeybond.


Happy Hockey doneert namens iedere deelnemer aan de hockeykampen een hockeystick aan Stichting 1001 Sticks. Daarnaast worden er ook via clubs en andere evenementen inzamelingsacties opgezet die de projecten van Stichting 1001 Sticks in Zuid-Afrika steunen.


Over de Stichting

Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op basis van deze visie heeft Sep van Duikeren in 2022 de stichting 1001 Sticks opgericht. Helaas krijgt niet ieder kind de kans om te sporten. In ontwikkelingslanden zijn er veel kansarme kinderen die vanwege verschillende redenen geen sport kunnen uitoefenen. 


Zuid-Afrika, het economisch meest ongelijke land ter wereld. Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1994 in Zuid-Afrika in werking was. Apartheid stond voor het afgescheiden leven op grond van ras. Tijdens de apartheid moest de gekleurde bevolking van de overheid wonen in townships. Deze townships zijn ondanks de afschaffing van apartheid nog steeds in elke stad aanwezig. De straten van de townships zijn vol van drugsmisbruik, werkloosheid, geweld en criminaliteit. De townships bieden kinderen geen stabiele woonomgeving. Opvoeding is iets wat weinig kinderen uit de townships van thuis uit mee krijgen. Tachtig procent van de kinderen komt uit eenoudergezinnen, waarvan de moeders meestal zelf nog jongeren zijn. 


Hierdoor missen de kinderen veel normen, waarden, ouderlijke aandacht, discipline en zelfrespect. Daarnaast is het een groot probleem dat de kinderen vaak niet “dromen”.. Zij krijgen niet de kans om verder te kijken dan hun huidige situatie en dromen niet over alle mogelijkheden die het leven biedt. Sport is daarin een bewezen uitweg!


Klik hieronder om meer te weten te komen over Stichting 1001 Sticks of om donateur te worden!